pb.pl

Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowywany co roku przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą. Jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm, odgrywających czołową rolę w poszczególnych województwach, oraz samorządowców, którzy w sposób godny naśladowania zarządzają podległym sobie regionom.

Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się stabilnością, jako pracodawcy mają znaczący udział w rozwoju regionu, wspierają i promują zatrudnienie, umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Tytułem Samorządowego Menedżera Regionu nagrodzeni zostają przedstawiciele władz lokalnych, którzy efektywnie zarządzają gminami, ich finansami, inwestują w ochronę środowiska oraz dbają o budowanie aktywności społecznej.
Już po raz dziesiąty swoją opinię na temat firm i samorządowców przedstawią prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie. To właśnie samorządy terytorialne jako organy władzy zlokalizowane najbliżej lokalnych przedsiębiorców i społeczności, poprzez swoje głosy,  wybiorą laureatów rankingu.

„Puls Biznesu” chce nagradzać za aktywność i dynamizm, a także za więzi ze społecznościami lokalnymi. W tym właśnie widzimy siłę polskiej gospodarki – w bezbłędnym połączeniu przedsiębiorczości z samorządnością.

Organizator

PB

Partner strategiczny

PKO BP

Partnerzy

Orlen
Orlen Oil
Anvil
Orange
PGNIG
PKP

Patronat honorowy

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu